باغبانی

دانستنی های عمومی در مورد کود آهن های موجود در بازار

دانستنی های عمومی در مورد کود آهن های موجود در بازار دانشمندان سالهاست که بر لزوم مصرف کود آهن (Fe) در داخل گیاه برای ساخت کلروفیل بدون اینکه جزئی از ترکیب آن باشد واقف هستند. ذرات عنصر آهن در داخل کلروپلاست ها قرار گرفته اند و علاوه بر مشارکت در بیشتر بخوانید...

توسط وحید فیروز، قبل